Каталог
Пошук
Голосування
Версія для друку Версія для друку

Інформатика 10 клас СМІТ

 
 
Голосів: 1
Оцінити
120,00 грн.
Вага продукту: 0.1 kg
Кіль-ть:  

Електронна версія.

Версія на диску 160 грн.

Електронний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Інформатика. 10 клас» — призначається для використання як дидактичний засіб на уроках інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах, у самостійній роботі учнів з опрацювання матеріалу курсу.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист  № 1.4/18-Г-345 від 07.06.2011).

Матеріал ППЗ повністю відповідає чинній навчальній програмі для  10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів академічного рівня і складається з 7 розділів: «Інформаційні технології у навчанні», «Текстовий процесор», «Комп’ютерні презентації», «Системи опрацювання табличних даних», «Служби Інтернету» та інше. За змістовним наповненням матеріал підручника виходить за межі основного змісту тем навчальної програми курсу інформатики, що дозволяє вчителю варіювати зміст навчання, реалізуючи індивідуальний і диференційований підхід, а учням розширювати свої знання.

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується ілюстраціями, інтерактивними анімаціями, що сприяє кращому усвідомленню навчального матеріалу учнями і стимулює їх пізнавальний інтерес.

До кожного розділу запропоновано завдання для самостійної роботи учнів і підсумковий тест, який містить комплект завдань зростаючої складності, різних за формою подання.

Змістове наповнення, приємний інтерфейс, багатофункціональність програмного засобу є основою зручності й доцільності його використання у навчанні.

Зміст
Розділ 1. Інформаційні технології у навчанні
Тема 1.1. Навчання в Інтернеті
1.1.1. Навчання в Інтернеті — ключ до життєвого успіху
1.1.2. Правила використання Інтернет-ресурсів
1.1.3. Види довідникових ресурсів
1.1.4. Енциклопедії, довідники, словники в Інтернеті. Корисні посилання
1.1.5. З історії енциклопедій
1.1.6. Найвидатніші універсальні енциклопедії світу
1.1.7. Словники української мови в Інтернеті
1.1.8. Он-лайн перекладачі
1.1.9. Навчання англійської мови в Інтернеті
1.1.10. Інтерактивне дистанційне навчання
Розділ 2. Текстовий процесор
Тема 2.1. Робота зі списками
2.1.1. Види списків
2.1.2. Маркіровані списки
2.1.3. Нумеровані списки
2.1.4. Багаторівневі списки
2.1.5. Додаткові можливості при роботі зі списками
Тема 2.2. Налаштування параметрів сторінок
2.2.1. Етапи підготовки документа до друку
2.2.2. Встановлення розміра аркуша
2.2.3. Встановлення орієнтації аркуша
2.2.4. Встановлення полів сторінки
2.2.5. Колонтитули
2.2.6. Попередній перегляд та друкування документа
2.2.7. Формати аркушів паперу
Тема 2.3. Таблиці в текстових документах
2.3.1. Вставлення таблиць до документа
2.3.2. Компоненти таблиці
2.3.3. Виділення елементів таблиці
2.3.4. Форматування тексту в таблиці
2.3.5. Зміна висоти рядків і ширини стовпців таблиці
2.3.6. Зміна структури таблиці
2.3.7. Оформлення таблиць
2.3.8. Обчислення в таблицях
2.3.9. Правила оформлення таблиць у документах
Тема 2.4. Графічні зображення в текстових документах
2.4.1. Види графічних зображень у текстових документах
2.4.2. Вставка рисунків із файлу
2.4.3. Вставка рисунків із колекції Clip Gallery
2.4.4. Розміщення рисунків у тексті документа
2.4.5. Дії щодо редагування і форматування графічних зображень
2.4.6. Змінення розмірів та кута повороту зображення
2.4.7. Змінення яскравості та контрастності рисунка. Перефарбування рисунка
2.4.8. Змінення стилю оформлення рисунка
2.4.9. Створення графічних зображень у середовищі текстового процесора Microsoft Word
2.4.10. Створення і редагування автофігур
Тема 2.5. Робота з редактором формул
2.5.1. Способи введення формул
2.5.2. Введення формул — складних математичних виразів
2.5.3. Редагування формул
Тема 2.6. Використання стилів в оформленні документів
2.6.1. Поняття стилю
2.6.2. Застосування стилів до тексту
2.6.3. Створення нового стилю
2.6.4. Автоматичне створення змісту
2.6.5. Шаблони документів
Розділ 3. Комп'ютерні презентації
Тема 3.1. Комп'ютерні презентації як засіб подання інформації
3.1.1. Поняття презентації. Призначення презентацій
3.1.2. Можливості програм створення презентацій
3.1.3. Етапи створення мультимедійної презентації
Тема 3.2. Знайомство з програмою Microsoft Office PowerPoint 2007
3.2.1. Інтерфейс програми PowerPoint
3.2.2. Шляхи створення презентації у програмі PowerPont 2007
3.2.3. Створення нової презентації та вставлення слайдів
Тема 3.3. Оформлення текстових надписів та графічних елементів на слайдах
3.3.1. Форматування тексту на слайдах презентації
3.3.2. Оформлення таблиць
3.3.3. Вставлення до слайдів рисунків, діаграм та схем
3.3.4. Вставлення графічних зображень до слайдів
Тема 3.4. Оформлення слайдів
3.4.1. Вибір дизайну слайдів
3.4.2. Анімаційні ефекти
3.4.3. Створення гіперпосилань
3.4.4. Зберігання та відкриття презентації
3.4.5. Управління показом презентації
3.4.6. Рекомендації до оформлення слайдів презентації
3.4.7. Корисні посилання на Інтернет-ресурси, присвячені створенню презентацій
Розділ 4. Системи опрацювання табличних даних
Тема 4.1. Електронні таблиці. Основні поняття електронних таблиць
4.1.1. Поняття електронної таблиці
4.1.2. Запуск табличного процесора
4.1.3. Відкриття й збереження документа
Тема 4.2. Інтерфейс табличного процесора
4.2.1. Огляд інтерфейсу табличного процесора
4.2.2. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки
4.2.3. Виділення клітинок і діапазонів клітинок
4.2.4. Навігація аркушем і книгою. Виділення елементів книги й аркуша
4.2.5. Дії над аркушами електронної таблиці
Тема 4.3. Уведення даних у клітинки електронної таблиці
4.3.1. Введення числових та текстових даних у клітинки
4.3.2. Формати даних електронної таблиці
4.3.3. Введення дати та часу
4.3.4. Введення у клітинку послідовності даних
Тема 4.4. Використання формул в електронних таблицях
4.4.1. Введення формул
4.4.2. Уведення арифметичних виразів
4.4.3. Абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок
4.4.4. Функції у електронних таблицях
4.4.5. Користування майстром функцій
4.4.6. Автозаповнення при введенні формул
4.4.7. Найчастіше вживані функції
4.4.8. Обчислення суми чисел
4.4.9. Функція розгалуження
4.4.10. Обчислення складених умов
4.4.11. Повідомлення про помилкові дані у клітинках
Тема 4.5. Форматування клітинок таблиці
4.5.1. Копіювання вмісту клітинок таблиці
4.5.2. Переміщення даних
4.5.3. Вилучення даних (очищення вмісту клітинки)
4.5.4. Форматування даних за зразком
4.5.5. Редагування структури таблиці
Тема 4.6. Побудова графіків і діаграм
4.6.1. Інструменти для побудови діаграм і графіків
4.6.2. Різновиди діаграм, призначення
4.6.3. Засоби форматування діаграм
4.6.4. Етапи побудови діаграми у середовищі табличного процесора
Тема 4.7. Сортування й фільтрування даних у таблицях
4.7.1. Поняття сортування й фільтрування даних
4.7.2. Сортування даних
4.7.3. Фільтрація даних електронної таблиці
4.7.4. Приклад відбору даних за допомогою інструменту Фільтр
4.7.5. Приклад відбору даних за допомогою розширеного фільтра
Тема 4.8. Проміжні підсумки та зведені таблиці
4.8.1. Створення таблиць з проміжними підсумками
4.8.2. Побудова зведених таблиць
4.8.3. Умовне форматування даних
Розділ 5. Служби Інтернету
Тема 5.1. Електронна пошта
5.1.1. Електронна пошта — сучасний спосіб листування
5.1.2. Принципи функціонування електронної пошти
5.1.3. Адреса електронної пошти
5.1.4. Як відбувається обмін повідомленнями за допомогою електронної пошти
5.1.5. Реєстрація електронної скриньки через веб-інтерфейс
5.1.6. Робота з електронною скринькою через веб-інтерфейс
5.1.7. Перегляд одержаних повідомлень
5.1.8. Правила підготовки листа
5.1.9. Написання електронного листа
5.1.10. Емоції в електронному листі
5.1.11. Налаштування поштової програми
5.1.12. Створення облікового запису
5.1.13. Листування за допомогою поштової програми
5.1.14. Етикет у електронному листуванні
Тема 5.2. Спілкування та бесіди в режимі реального часу
5.2.1. Обмін миттєвими повідомленнями і форуми
5.2.2. Спілкування у групах осіб за допомогою служби IRC
5.2.3. Персональне спілкування за допомогою програм Інтернет-пейджерів
5.2.4. Спілкування за допомогою технологій ІР-телефонії
5.2.5. Форуми


Є питання?

Ви можете задати нам питання з допомогою наступної форми. Якщо хочете отримати відповідь то правильно вписуйте e-mail.

Ім'я:

Email

Будь ласка, сформулюйте Ваші питання відносно Інформатика 10 клас СМІТ:


Введіть число, яке зображено на малюнку
code

(порожній)
 
Блог / Новини
24.08.2017 20:10:06
06.11.2013 00:46:45
06.08.2013 01:00:32
26.03.2013
20.02.2013
Підписатись на новини:
або RSS 2.0
Валюта:
Способи оплати
Оплата в ПриватБанк
Оплата в Приват24
Оплата Віза Мастеркард та Маестро
Оплата Віза Мастеркард та Маестро
Оплата НСМЕП