Каталог
Пошук
Голосування
Версія для друку Версія для друку

Біологія 11 клас СМІТ

Оцінити
120,00 грн.
Вага продукту: 0.1 kg
Кіль-ть:  

Електронна версія.

Версія на диску 160 грн.

Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — електронний мультимедійний інтерактивний підручник «Біологія. 11 клас» з курсу загальної біології для 11 класу. В ході розробки використовувались сучасні методологічні та методичні підходи.

ЕЗНП відповідає чинній програмі з біології для 11 класу рівня стандарту та академічного рівня.

Електронний засіб навчального призначення "Біологія. 11 клас." (авт.Козленко О.Г., Синєока Г.Ю.) "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах" № 14.1/12- Г- 424   від 20.03.2014

Містить у повному обсязі навчальний матеріал — 40  інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації (понад 500), дикторський текст (20 хвилин), схеми, моделі біологічних процесів (понад 100), інтерактивні і тестові завдання (4 тематичних оцінювання* - доступно в мережевій версії, всього 128 завдань), питання для самоконтролю після кожного параграфу, словник. Підручник побудовано з врахуванням компетентісного підходу, він містить корисний у повсякденному житті та цікавий матеріал, що відповідає стану розвитку сучасної біології, і може бути використаний для ефективного навчання та самоосвіти, об’єктивного визначення рівня навчальних досягнень учнів, в тому числі в класно-урочній системі викладання. Використання ЕЗНП дозволить активізувати пізнавальний інтерес учнів, зробити уроки цікавими, підвищити ефективність навчального процесу, підняти престиж біології як однієї з наук, що визначають в наш час майбутнє людства.

*Тестова система підручника розроблена з урахуванням програмних вимог і досягнень тестології, використовуваних у специфікації завдань ЗНО. Її використання дозволить учителю об’єктивно визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми протягом одного уроку (чи навіть його частини), виконати  якісний педагогічний аналіз і при цьому значно заощадити енергію і час.

ЕЗНП повністю адаптовано для використання як на персональному комп’ютері для самостійної роботи учня, так і в комп’ютерній мережі навчального закладу для колективної форми навчання за допомогою мультимедійного проектора і інтерактивної дошки або звичайного екрана. При створенні ЕЗНП враховано вік учнів для кращого використання дидактичних можливостей віртуальних інтерактивних робіт в порівнянні з друкованими підручниками і посібниками.

Зміст


Розділ 1. Організмовий рівень життя
Тема 1.1. Розмноження організмів
§ 1. Нестатеве розмноження організмів.
§ 2. Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.
Лабораторна робота № 1. Будова статевих клітин.
Тема 1.2. Закономірності спадковості
§ 3. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер (моногібридне схрещування).
§ 4. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер (дигібридне схрещування). Цитологічні основи законів Г. Менделя.
Практична робота № 1. Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).
§ 5. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.
§ 6. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю.
§ 7. Взаємодія алельних генів.
§ 8. Взаємодія неалельних генів.
§ 9. Позаядерна спадковість.
Тема 1.3. Закономірності мінливості
§ 10. Комбінативна мінливість.
§ 11. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени.
Лабораторна робота № 2. Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.
Практична робота № 2. Розв’язування типових задач на визначення типу мутацій.
§ 12. Модифікаційна мінливість.
Лабораторна робота № 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.
Тема 1.4. Генотип як цілісна система
§ 13. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.
§ 14. Генетика людини.
§ 15. Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів.
§ 16. Генетичні основи селекції організмів.
§ 17. Химерні та трансгенні організми. Основні напрямки сучасної біотехнології.
Тема 1.5. Індивідуальний розвиток організмів
§ 18. Запліднення. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток. Життєвий цикл у рослин і тварин.
Лабораторна робота № 4. Ембріогенез хордових.
§ 19. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
§ 20. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.
§ 21. Ембріотехнології. Клонування.
Розділ 2. Надорганізмові рівні організації життя
Тема 2.1. Популяція. Екосистема. Біосфера.
§ 22. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції.
§ 23. Фактори, які впливають на чисельність популяції. Екологічні чинники.
§ 24. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів.
§ 25. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Різноманітність екосистем.
§ 26. Розвиток і зміни екосистем. Взаємодії організмів в екосистемах.
§ 27. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.
§ 28. Загальна характеристика біосфери. Колообіг речовин в біосфері.
§ 29. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса.
§ 30. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.
Практична робота № 3. Розв’язування задач з екології.
Розділ 3. Історичний розвиток органічного світу
Тема 3.1. Основи еволюційного вчення
§ 31. Становлення еволюційних поглядів. Природний добір.
Практична робота № 4. Порівняння природного і штучного добору.
§ 32. Вид, видоутворення. Мікроеволюція.
§ 33. Адаптації як результат еволюційного процесу.
§ 34. Синтетична теорія еволюції. Сучасні уявлення про фактори еволюції.
§ 35. Макроеволюційний процес.
Тема 3.2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
§ 36. Гіпотези виникнення життя на Землі.
§ 37. Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ.
§ 38. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.
§ 39. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.
Узагальнення курсу
§ 40. Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

Є питання?

Ви можете задати нам питання з допомогою наступної форми. Якщо хочете отримати відповідь то правильно вписуйте e-mail.

Ім'я:

Email

Будь ласка, сформулюйте Ваші питання відносно Біологія 11 клас СМІТ:


Введіть число, яке зображено на малюнку
code

(порожній)
 
Блог / Новини
24.08.2017 20:10:06
06.11.2013 00:46:45
06.08.2013 01:00:32
26.03.2013
20.02.2013
Підписатись на новини:
або RSS 2.0
Валюта:
Способи оплати
Оплата в ПриватБанк
Оплата в Приват24
Оплата Віза Мастеркард та Маестро
Оплата Віза Мастеркард та Маестро
Оплата НСМЕП