Каталог
Пошук
Голосування
Версія для друку Версія для друку

Розвиток правового мислення учнів при вивченні правознавства. Е-книга

Розвиток правового мислення учнів при вивченні правознавства. Е-книга ― Українська програма
 
 
Голосів: 4
Оцінити

Файл для скачування. Вартість доставки 0,00 грн. Формат: ехе-файл, 2 МБ, потребує активації. Передплата.

Дана е-книга містить 100 сторінок формату А4 тексту шрифтом 10 з одинарним інтервалом.

Одним із завдань освітньої галузі “Суспільствознавство”, до складу якої входить така навчальна дисципліна, як “Основи держави і права”, є формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних життєтворчих, соціально-комунікативних, інтелектуально-інформаційних навичок. Домогтися виконання цього завдання можна тільки в тому випадку, якщо у творчому доробку вчителя буде широке коло прийомів, які забезпечать можливість кожному учневі мислити творчо, логічно і нестандартно.
Метою статті, яка пропонується увазі читачів, є спроба автора на практичних прикладах із конституційного, адміністративного, господарського, цивільного, сімейного, трудового, земельного, екологічного та кримінального права продемонструвати можливість виконання тих завдань, про які йшлося вище. Наша стаття має насамперед практичне спрямування, ми абстрагувалися від теоретичних узагальнень. Автор свідомо пішов на те, щоб стаття не була структурованою. Це пояснюється тим, що профільні класи і класи з поглибленим вивченням правознавства працюють за різними програмами, а пропоновані приклади можуть бути використані у кожному з них, але при різних обставинах. Цілком припускаю, що значна частина пропонованих практичних завдань не є безспірною, тому буду дуже радий, якщо моя скромна праця стане предметом для дискусії і обговорення.
Нижче подаються приклади деяких методичних прийомів із різних галузей права.ЗМІСТ
Передмова
 -----------------------  
Розділ 1. Конституційне, адміністративне та господарське право   
...
 -----------------------  
Розділ 2. Цивільне право    
...   
 -----------------------  
Розділ 3. Сімейне право  
... 
 -----------------------  
Розділ 4. Трудове право 
... 
 -----------------------  
Розділ 5. Кримінальне право   
...  
 -----------------------  

Моделювання правових ситуацій
Приклад 1. При вивченні трудового права учням було запропоновано змоделювати таку ситуацію, при якій працівник, продовжуючи працювати у тому самому колективі, змінив роботодавця. Прикладом такої ситуації може бути обрання працівника головою профспілкового комітету підприємства, при умові, що ця посада є штатною. У такому випадку працівник звільняється з попередньої посади, тобто припиняє трудові правовідносини із підприємством, яке є його роботодавцем і вступає у правові відносини із профспілковою організацією, яка стала його новим робочим місцем.
Приклад 2. При вивченні трудового договору школярам було запропоновано змоделювати ситуацію укладання трудового договору під скасувальною обставиною. Тобто, учням треба було проявити уміння застосовувати термінологію цивільного права у трудовому праві. Прикладом такої ситуації може бути прийняття на роботу працівника до моменту виходу на роботу іншого працівника, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною чи на тривалому лікуванні.
Приклад 3. Моделювання ситуацій із юридичним вчинком у сімейному праві. Прикладом такої ситуації може бути взяття особою у свою сім’ю дитини, яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування. Така дія не має суто юридичних  наслідків, однак закон передбачає, що виховання дитини за таких умов породжує виникнення прав та обов’язків передбачених сімейним законодавством ( ст.261 СК ).
Приклад 4. Учням може бути запропоновано змоделювати ситуацію, при якій суд не може надати право на шлюб між дітьми усиновлювача, які були усиновлені ним. Це може бути тоді, коли усиновлені є рідними чи двоюрідними братом і сестрою.
Приклад 5. На одному із уроків сімейного права школярам було запропоновано змоделювати ситуацію при якій право спільної сумісної власності поглинається спільною частковою власністю. Прикладом такої ситуації може бути будівництво сім’єю будинку, де участь у будівництві крім подружжя братимуть також інші члени сім’ї, наприклад син і дочка. У цьому випадку кожен член сім’ї вправі претендувати на виділення йому належної частки будинку, а подружжя, крім того, може наполягати на виділення належної йому частки. При цьому ця частка буде належати подружжю на праві спільної сумісної власності.
...

Правові класифікації
Приклад 1. Класифікація права природокористування
Класифікувати право природокористування можна за різними підставами. Законодавчо воно класифіковане як загальне і спеціальне природокористування. Однак після нетривалої дискусії на одному з позакласних занять було запропоновано здійснити класифікацію і за іншими підставами.
За видами природних об’єктів, які використовуються, можна виділяти:
а) право землекористування;
б) право лісокористування;
в) право водокористування;
г) право користування надрами;
д) право користування тваринним світом;
е) право користуватися рослинним світом;
є) право користування територіями і об’єктами природно-заповідного фонду.
За строками здійснення природокористування можна виділяти:
а) постійне (коли строк користування не визначений);
б) тимчасове, яке може бути як довгостроковим так і короткостроковим.
За підставами виникнення:
а) первинне (похідне від права власності);
б) вторинне (похідне від первинного користування).
За режимом користування:
а) спільне (користування визначеною частиною природного об’єкта одночасно кількома суб’єктами, наприклад, забір води з річки);
б) відособлене (користування об’єктом, з боку одного, чітко визначеного користувача, наприклад, користування виділеною і відведеною в натурі земельною ділянкою).
...

Визначення можливості застосування аналогії закону
...

Приклади відповідей на запитання «Чому?»
1. Найбільш поширеним видом юридичних фактів у цивільному праві є правочини. Чому? (Тому, що саме вони виражають притаманні цивільному праву принципи та методи регулювання суспільних відносин).
2. Смерть у разі самогубства вважається подією, а не дією. Чому? (Тому, що будь-яка смерть є наслідком об’єктивних змін в організмі, які можуть лише започатковуватися за волею людини. При цьому слід зазначити, що така смерть (самогубство) є відносною подією, а не абсолютною).
3. Право на захист є елементом суб’єктивного цивільного права і не може вважатися самостійним правом. Чому? (Тому, що ізольоване суб’єктивне цивільне право, позбавлене захисного елементу, втрачає юридичні можливості його реалізації).
4. У переліку органів, які можуть захищати цивільні права та інтереси відсутні органи прокуратури. Але з цим погодитись не можна. Чому? (Тому, що однією із функцій прокуратури є представництво у суді інтересів громадян у передбачених законом випадках).
5. Якщо за рішенням суду боржника примушують до виконання в натурі невиконаного ним обов’язку, то встановлення вини боржника у невиконанні обов’язку не є обов’язковим. Чому? (Тому, що застосування судом цієї санкції до правопорушника не є мірою цивільно-правової відповідальності).
...

Приклади доповнення правових норм
Приклад 1. Законодавством не визначено мінімальної граничної кількості найманих працівників на підприємстві, за якої має бути укладений колективний договір. Життєві реалії є такими, що на невеликих підприємствах, колективні договори укладаються дуже рідко. Тому вважаємо, що доцільне встановлення відповідної мінімальної граничної кількості найманих працівників на підприємстві, за якої в обов’язковому порядку має бути укладений колективний договір.
...

Приклади зайвих правових норм
Приклад 1. У ст.32 Конституції України наведено вичерпний перелік питань, які визначаються або встановлюються виключно законами; а з іншого боку тексти багатьох статей Основного закону містять посилання на визначення або встановлення законом «порядку», «меж», «підстав», «питань», «випадків» тощо. Зокрема відсилка «визначається законом» міститься більш як у 30 статтях Конституції, ще майже стільки ж статей містять посилання «встановлюються законом». У більшості випадків ці посилання є зайвими, оскільки вони загальним чином охоплюються переліком ст.92; водночас, чимало з них по суті розширюють вичерпний перелік даної статті. Наприклад, згідно з п.11 ч.1 ст.92 виключно законом визначаються засади утворення та діяльності об’єднань громадян; а ст.36 Основного закону вимагає встановлення виключно законами обмежень щодо членства у політичних партіях та профспілках, хоча в переліку ст.92 виключне встановлення законом такого роду обмежень не передбачено.
...

Приклади доцільності існування деяких правових норм
Приклад 1. Ч.3 ст. 36 КЗпП визначено, що у разі зміни власника підприємства дія трудового договору працівника продовжується. Безперечно, що ця норма захищає права працівника, однак вона обмежує права роботодавця у питанні самостійного здійснення найму працівників. Таке положення суперечить сутності і свободі трудового договору, коли його зміст визначається сторонами. За умови зміни роботодавця відбувається зміна сторони трудового договору. У зв’язку з цим, цілком очевидною трудові договори з усіма працівниками мають бути переукладені. Отже, існування аналізованої норми є більш ніж сумнівним.
...

Автор книги - Віктор Машіка. Сайт автора: mashika.com.ua 

Мінімальні системні вимоги:
Операційна система Windows XP / 2003 / Vista;
Процесор частотою 1000 MHz;
Оперативна пам'ять: 512 МБ, або більше;
Клавіатура, мишка.

Є питання?

Ви можете задати нам питання з допомогою наступної форми. Якщо хочете отримати відповідь то правильно вписуйте e-mail.

Ім'я:

Email

Будь ласка, сформулюйте Ваші питання відносно Розвиток правового мислення учнів при вивченні правознавства. Е-книга:


Введіть число, яке зображено на малюнку
code

(порожній)
 
Блог / Новини
24.08.2017 20:10:06
06.11.2013 00:46:45
06.08.2013 01:00:32
26.03.2013
20.02.2013
Підписатись на новини:
або RSS 2.0
Валюта:
Способи оплати
Оплата в ПриватБанк
Оплата в Приват24
Оплата Віза Мастеркард та Маестро
Оплата Віза Мастеркард та Маестро
Оплата НСМЕП